Propedeutica stomatologică "Pavel Godoroja"

 
 

Cercetare

Direcțiile de cercetare a catedrei:

  1. Optimizarea parametrilor clinico-tehnici utilizați în tratamentul implanto-protetic
  2. Etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat
  3. Optimizarea tratamentului afecțiunilor chirurgicale în cjrurgia dento-alveolară
  4. Optimizarea tratamentului implanto-protetic în reabilitarea orală.

Teze de postdoctorat

Chele Nicolae

„Eficacitatea instalării implanturilor dentare endoosoase în diferiți termeni după extracția dentară”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de instalare la pacienții edentați prin efectuarea tratamentului respectiv și sistematizarea materialelor colectate și evaluarea rezultatelor obținute, cu scopul de imbunătățire a algoritmului de aplicare a schemei și metodei de tratament implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare.

 

Teze de doctorat

Melnic Svetlana

„Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare, recuperarea precoce a edentației parțiale cu scopul reabilitării morfo-funcționale.

Cheptănaru Olga

„Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”

Sprorirea eficienței tratamentului protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare prin abordarea atât a tratamentului convențional prin punți dentare, cât și cu suprastructuri pe implante, reieșind din indicații și contraindicații ce pot surveni ca urmare a acestei maladii. 

Marina Iurie

„Rolul tratamentului conservativ-chirurgical în reabilitarea țesuturilor periapicale în periodontitele apicale și cronice”

Determinarea pe cale experimentală a eficienței diferitor metode de preparare mecanică și medicamentoasă a canalelor radiculare în înlăturarea stratului șters. Elaborarea unui algoritm modern de tratament al periodontitelor apicale acute și cronice. Majorarea eficacității tratamentului conservativ-chirurgical al periodontitei apicale acute și cronice prin utilizarea nanopreparatului LitAr cu scopul unei regenerări osoase mai eficiente.

Oineagră Vadim

„Tabloul clinic, tratamentul denivelării planului de ocluzie în edentațiile parțiale”

Studiul particularităţilor de nivelare a planului de ocluzie la pacienţii cu edentaţii parţiale, în optimizarea obţinerii echilibrului morfo-funcţional dintre componentele sistemului stomatognat.

Membrii ai consiliilor Științifice de susținere a tezelor 2016 Uncuța Diana