Propedeutică stomatologică "Pavel Godoroja"

 
 

Istoric

Pe 1 martie 2010, a fost fondată Catedra Propedeutică stomatologică și implantologie dentară „Pavel Godoroja”, care şi-a început activitatea pe 25 august 2011, avându-l ca șef de catedră pe Nicolae Chele, doctor în medicină, conferențiar universitar.

Catedra Propedeutică stomatologică și implantologie dentară „Pavel Godoroja” este rezultatul  sintezei celor trei discipline stomatologice (stomatologie terapeutică, stomatologie ortopedică, chirurgie orală şi maxilo-facială), care au în vizor formarea unui medic stomatolog, cu o pregătire bună atât teoretică, cât și practică.

Personalul didactic al catedrei a fost selectat din colectivele catedrelor sus menţionate, care au activat timp de 4-20 de ani, având un înalt profesionalism. Actualmente, la catedră activează 4 doctori în  medicină, conferențiari universitari, 10 asistenți universitari, inclusiv 2 doctoranzi şi personalul auxiliar.

Catedra propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja” a fost fondată conform ordinului nr. 57–A din 25.02. 2010 și numită catedră multidisciplinară Propedeutică Stomatologică și Implantologie Dentară „Pavel Godoroja”. În cadrul acestei catedre erau incluse următoarele disciplini: propedeutica stomatologiei terapeutice, propedeutica stomatologiei ortopedice și chirurgia dento-alveolară și implantologie dentară, condusă de către Chele Nicolae, dr. şt. med., conf. univ. Conform ordinului nr. 1853 din 26.08.2015 în funcție de șef catedră a fost numită Uncuța Diana, dr. hab. şt. med., conf. univ. La momentul actual la catedră sunt două disciplini: propedeutica stomatologiei terapeutice și propedeutica stomatologiei ortopedice.

Misiunea catedrei este de a organiza instruirea continuă a studenților anului I, II și V prin pregatirea teoretico-practică la nivel de cunoaștere și înțelegere, la nivel de aplicare pe simulatoare și la nivel de integrare a viitorului specialist, ceea ce va da posibilitatea să activeze profesional la nivel contemporan.

Obiectivele realizate ale proiectului managerial:

 1. implementarea cunoștințelor de ergonomie în procesul de pregatire practică a studenților;
 2. aplicarea tendințelor moderne în instruirea profesional orientată a studenților stomatologi;
 3. reabilitarea complexă a pacienților cu afecțiuni ale sistemului stomatognat;
 4. studierea aprofundată a biomaterialelor moderne și utilizarea lor în practică.

bhgvfDiana Uncuța                                                                                            

dr.hab.șt.med., conf.univ.

Șef Catedra Propedeutică Stomatologică „Pavel Godoroja”

 • Absolventă a facultății Stomatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, 1997;
 • Susține teza de doctor în medicină în 2003 și teza de doctor habilitat în 2014 pe tema „Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică”;
 • Autor a peste 70 publicații științifice;
 • Peste 50 de participări la seminare academice, 10 certificate de inovație, 5 brevete de invenție.

Istoricul dezvoltării stomatologiei în

Republica Moldova

 • 25-27 noiembrie 1957, în cadrul Conferinței Republicane a Stomatologilor și Dentiștilor, s-a discutat oficial despre necesitatea fondării facultății de Stomatologie în cadrul ISM. Totodată, în cadrul școlii medicale din Bălți, este deschisă o secție de instruire a tehnicienilor dentari.
 • 8 iunie 1959 – A.P. Dascalenco, Ministrul Sănătății al RSSM, emite ordinul nr.122 cu privire la înmatricularea a 50 de studenți la facultatea Stomatologie pentru anul de studii 1959-1960.
 • Ordinul nr.268 prevede înmatricularea la facultatea Stomatologie din Ucraina (Kiev, Odesa, Harkov) a celor mai buni 15 absolvenți băștinași, ce au susținut examenele de admitere la ISM.
 • bgtvfAbsolvenții Institutului de Stat de Medicină din Odesa „N.Pirogov”
 • 1959 – anul fondării Facultății de Stomatologie în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. Conform planului de studii, disciplinele de profil stomatologic se studiau din anul III.
 • 9 mai 1960 – Ministerul Sănătății al RSSM emite un ordin, cu privire la înmatricularea în secundariat clinic:

- Ocușco Vladimir – or.Moscova;
- Guțan Arsenie – or. Leningrad;
- Topalnițchi Pavel;
- Bușan Mihail;
- Sârbu Sofia.

Aceste 5 persoane au absolvit secundariatul clinic conform planului, după care au revenit la ISM Chișinău, fiind angajați în calitate de asistenți în cadrul Catedrelor de profil stomatologic.

 • 1962 – au absolvit 53 dentiști și 29 tehnicieni dentari.

Profesor universitar Ion Munteanu

 • 1940-2017;
 • Născut în comuna Seliște, județul Orhei;
 • Absolvent al Institutului de Stat de Medicină „N.Pirogov” din Odesa;
 • Angajat ca profesor la Colegiul medical din orașul Tiraspol. În 1964 devine doctorand la Catedra Chirurgie OMF, ISM Chișinău;
 • Susține teza de doctor în medicină, apoi teza de doctor habilitat pe tema pe tema „Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefa nervului cadaveric conservat”.
 • Autor a peste 150 publicații științifice.

Profesor universitar Pavel Godoroja

 • 05.11.1941-23.09.2009
 • Născut în satul Izvoare, județul Soroca;
 • Absolvent al Institutului de Stat de Medicină „N.Pirogov” din Odesa;
 • Susține teza de doctor în medicină în 1971 și teza de doctor habilitat în 1983 pe tema „Profilaxia cancerului labial și oral”;
 • Fondatorul serviciului stomatologic pediatric din R.Moldova, șef catedră Stomatologie pediatrică, președintele Societății Științifice a Ortodonților din Republica Moldova;
 • Decan al facultății de Stomatologie 2001-2009;
 • Autor a peste 200 publicații în ediții de specialitate, 305 lucrări științifice și cărți.

Conferențiar universitar Alexandra Baraniuc

 • a.n. 03.04.1942, com. Sofia, r. Drochia;
 • Absolventă al Institutului de Stat de Medicină „N.Pirogov” din Odesa;
 • Secundariat clinic la Catedra Stomatologie terapeutică, ISM „N.Pirogov” timp de un an, după care în 1964 devine asistent la Catedra Stomatologie terapeutică, ISM Chișinău;
 • Susține teza de doctor în științe medicale pe tema „Caracteristica clinico-citologică a leziunilor ulcero-buloase ale mucoasei bucale”. În 1990 i se conferă titlul de conferențiar universitar;
 • Se remarcă prin implementarea unor noi metode de tratament ale afecțiunilor stomatologice (pirogenal, diflazon, Traumeel-S ș.a.);
 • Autor a peste 120 lucrări științifice.

Decanii facultății de Stomatologie

 

 

Ion Lupan

Sans titre

dr.hab.șt.med., prof.univ

Decanul facultății de Stomatologie

2009-2017

Absolvent al Colegiului de Medicină din Bălți și al Institutului de Stat de 

Medicină din Chișinău;

În 1993 susține teza de doctor în medicină, iar în 2004 teza de doctor habilitat pe tema „Recuperarea medicală a copiilor cu malformații congenitale ale feței”;

Din 1998 – conferențiar universitar, din 2009 – profesor universitar;

Șef Catedră Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, Pedodonție și Ortodonție, Președintele Asociației Stomatologilor din RM și al Asociației Chirurgilor oro-maxilo-faciali din RM;

Din 2009 – Decan al facultății de Stomatologie;

Autor a peste 150 lucrări științifice, 9 brevete de invenții.

3696

Sergiu Ciobanu

dr.hab.șt.med., prof.univ

Decanul facultății de Stomatologie

2018-prezent

Absolventul Facultății de Stomatologie a Institutului de stat de Medicină din orașul Chișinău, ulterior.

1994-1997 – doctorand la catedra Odontologie-Parodontologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “T.Gh. Popa”, Iași, România.

În 1998 susține teza de doctor în medicină “Modificări structurale în parodontopatii”

Șef de studii la catedra Stomatologie Terapeutică, secretar al Consiliului Științific al facultății (1999-2001), vicedecan (2001-2008), conferențiar universitar.

Susține teza de doctor habilitat în medicină cu tema “Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontite marginale cronice”.

Autor a peste 80 de lucrări științifice.