Стоматологическая пропедевтика «Павел Годорожа»

 
 

Научная деятельность

Научные направления кафедры:

 1. Оптимизация  клинико-технических характеристик в использовании и лечении импланто-протезировании.
 2. Клиника, этиология, патогенез, диагностика, лечение заболеваний полости рта.
 3. Оптимизация в хирургическом лечении в зубо-альвеолярной хирургии.
 4. Оптимизация в лечении импланто-протезировании при реабилитации полости рта.

Докторские и пост-докторские работы:

 • Келе Николай

Eficacitatea instalării implanturilor dentare endoosoase în diferiți termeni după extracția dentară”

Определение эффективности лечения с применением импланто-протезирования

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de instalare la pacienții edentați prin efectuarea tratamentului respectiv și sistematizarea materialelor colectate și evaluarea rezultatelor obținute, cu scopul de imbunătățire a algoritmului de aplicare a schemei și metodei de tratament implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare.

 • Мельник Светлана

„Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată”

Определение эффективности имплантатов  в ортопедическом лечении  различными ортопедическими конструкциями , ранняя реабилитация и восстановление дефектов с частичной потерей зубного ряда с целью  морфо-функциональной реабилитации.

 • Кептэнару Ольга

„Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”

Улучшение эфективности ортопедического леченияу пациентов с односторонним дефектом зубного ряда на верхней челюсти посредством обычных мостовидных протезов и протезирование на имплантах. Исходя из показаний и противопоказаний возникающих в каждом клиническом случае.

 • Марина Юрий

„Rolul tratamentului conservativ-chirurgical în reabilitarea țesuturilor periapicale în periodontitele apicale și cronice”

Экспериментальное определение эффективности  удаления смазанного слоя различными методами  инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов. Разработка современного алгоритма лечения острых и хронических форм верхушечных периодонтитов. Повышение эффективности консервативного и хирургического лечения острого и хронического верхушечного периодонтита с использованием нонопрепарата LitAr в целях более эффективной регенерации кости.

 • Оинягрэ  Вадим

Tabloul clinic, tratamentul denivelării planului de ocluzie în edentațiile parțiale 

Изучение нюансов во время оклюзионной пришлифовки у пациентов с частичной потерей зубов для достижения оптимального морфофункционального баланса в полости рта.

 

Direcțiile de cercetare a catedrei:

 1. Optimizarea parametrilor clinico-tehnici utilizați în tratamentul implanto-protetic
 2. Etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat
 3. Optimizarea tratamentului afecțiunilor chirurgicale în cjrurgia dento-alveolară
 4. Optimizarea tratamentului implanto-protetic în reabilitarea orală.

Teze de postdoctorat

Chele Nicolae

„Eficacitatea instalării implanturilor dentare endoosoase în diferiți termeni după extracția dentară”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de instalare la pacienții edentați prin efectuarea tratamentului respectiv și sistematizarea materialelor colectate și evaluarea rezultatelor obținute, cu scopul de imbunătățire a algoritmului de aplicare a schemei și metodei de tratament implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare.

 

Teze de doctorat

Melnic Svetlana

„Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare, recuperarea precoce a edentației parțiale cu scopul reabilitării morfo-funcționale.

Cheptănaru Olga

„Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”

Sprorirea eficienței tratamentului protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare prin abordarea atât a tratamentului convențional prin punți dentare, cât și cu suprastructuri pe implante, reieșind din indicații și contraindicații ce pot surveni ca urmare a acestei maladii. 

Marina Iurie

„Rolul tratamentului conservativ-chirurgical în reabilitarea țesuturilor periapicale în periodontitele apicale și cronice”

Determinarea pe cale experimentală a eficienței diferitor metode de preparare mecanică și medicamentoasă a canalelor radiculare în înlăturarea stratului șters. Elaborarea unui algoritm modern de tratament al periodontitelor apicale acute și cronice. Majorarea eficacității tratamentului conservativ-chirurgical al periodontitei apicale acute și cronice prin utilizarea nanopreparatului LitAr cu scopul unei regenerări osoase mai eficiente.

Oineagră Vadim

„Tabloul clinic, tratamentul denivelării planului de ocluzie în edentațiile parțiale”

Studiul particularităţilor de nivelare a planului de ocluzie la pacienţii cu edentaţii parţiale, în optimizarea obţinerii echilibrului morfo-funcţional dintre componentele sistemului stomatognat.

Membrii ai consiliilor Științifice de susținere a tezelor 2016 Uncuța Diana

Persoane care au obținut titluri științifice 

2014

Uncuța Diana a obținut titlul de doctor habilitat în științe medicale cu titlul ”Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică”

2017

Uncuța Diana a susținut teza de master în managementul sănătății publice cu titlul „ACCEPTANȚA PROFESIEI DE IGIENIST DENTAR ÎN ASISTENȚA STOMATOLOGICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Membri ai consiliilor științifice de susținere a tezelor

Uncuța Diana la teza de doctor în medicina a dn. Friptu Dumitru ”Tratamentul terapeutic rațional al defectului cunieform” Uncuța Diana

Direcţia principală de cercetare a catedrei Propedeutică Stomatologică „Pavel Godoroja” - etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Scopul — elucidarea unor probleme legate de etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Obiectivele generale:

 1. Analiza etiologiei afecțiunilor sistemului stomatognat;
 2. Identificarea factorilor patogeni ai afecțiunilor  stomatologice;
 3. Stabilirea corelațiilor între manifestările clince și factorii cauzali ale maladiilor aparatului dento-maxilar.
 4. Aplicarea metodelor noi de  diagnostic în afecțiunile sistemului stomatognat;
 5. Utilizarea tehnologiilor și metodelor noi în  tratamentul contemporan al afecțiunilor aparatului dento-maxilar.

Rezultatele preconizate — obţinerea şi utilizarea unor noi metode de tratament şi profilaxie în afecţiunile aparatului dento-maxilar.

Conducătorul ştiinţific: Uncuța, D., dr. hab. șt. med., conf. univ.