Пропедевтика стоматологических болезней "Pavel Godoroja"

 
 

Публикации

Методические рекомендации:

 1. Бажуря Николай, „Edentația subtotală, aspecte clinice și tratament protetic”, Recomandare metodică, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău 2007, 30 p.;
 2. Келе Николай, „Optimizarea tratamentului complex al fracturilor de mandibulă”, Autoreferat științific al tezei de doctor în medicină, Chișinău 2006, 22 p.;
 3. Келе Николай, „Igiena cavității bucale la accidentați cu fracturi de mandibulă”, Recomandare metodică, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău 2010, 20 p.;
 4. Марку Диана, „Afecțiunile mucoasei cavității bucale”, Elaborări metodice  pentru studenții anului V, semestrul IX, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău 2009
 5. Марку Диана, „Заболевания слизистой оболочки полости рта”, Методические разработки для студентов 5-го курса, IX семестр,  Кишинэу 2009
 6. Терехов Алексей „Пародонтология”, Курс лекций для студентов 2-го курса     cтоматологического факультета. Кишинэу,  2009, 72  с.

Учебники:

 1. Терехов Алексей, Нэстасе Корнел, Гнатюк Павел. „Principiile moderne de organizare și planificare a serviciului parodontologic național”, Recomandări metodice, Chișinău 2013, 32p.
 2. Г.Николау,  Teрeхoв A., К. Нэстасе. „Основы практической кариесологии”, Кишинэу  2008, 176 с.
 3. A. Teрeхoв., К. Нэстасе, Г.Николау, „Основы практической пародонтологии”, Кишинэу,  2010, 208 с.

Монографии:

 1. Гнатюк Павел , Нэстасе Корнел., Терехов Алексей „Fluoroza dentară în vizorul medicine moderne”, Chișinău 2012, 52 p.
 2. Нэстасе  Корнел., Терехов Алексей. „Medicaţia intracanalară în endodonţie”,   Chişinău 2011, 56 p.
 3. A Teрeхoв., К. Нэстасе, Г.Николау В.Николайчук., „Odontologie practică modern”,  Chişinău 2010, 448 p