Default Header Image

Международное сотрудничество

Catedra Propedeutică Stomatologică ”Pavel Godoroja” din cadrul USMF „N. Testemițanu” are colaborări cu Universitățile de Medicină din România („G.T.Popa” – Iași, „I. Hațieganu” – Cluj, „C. Davila” – București) și Statele Unite ale Americii, Carolina de Nord.

1. Colaborare cu Eastern Virginia Medical School, Old Dominion University, College of Health Sciences în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică, 31 mai 2016 (Uncuța Diana, șef catedră de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”)

     IMG_2464IMG_2310

2.Prezentarea cursului ”Medical simulation in the context of health system development in the Republic of Moldova” (Iurie Săratila, Diana Uncuța, Snejana Vetrilă) 27 mai 2016.

prezentare Medical dim

Manifestari științifice organizate:

naționale:

internaționale:

  • Workshop ”Oral pathology Norway-Eurasia” Collaboration Project 2-7 septembrie 2017 workshop 2017

Persoane care au efectuat stagii de perfecționare în strainătate:

1. Marina Iurie stagiu de perfecționare „Psihopedagogia învățămîntului superior” Marina Iurie

2. Ivasiuc Irina stagiu de perfecționare „Psihopedagogia învățămîntului superior” Ivasiuc Irina

3. Oineagra Vadim, stagiu de specializare la Universitatea ”Lucian Blaga”, specializarea Propedeutică Stomatologică Oineagră Vadim

Participarea studenților de anul II la Olimpiada ”Первые шаги в стоматологии”, Moscova, Rusia în cadrul catedrei de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja” 2016-2017  Olimpiada Stomatologica Moscova

Cooperare internaţională

Membrii didactico-științifici ai catedrelor facultății de stomatologie a USMF ”Nicolae Testemițanu”,  prin acorduri de colaborare de variată durată au ținut rapoarte în România (București, Iași, Cluj Napoca), Turcia (Istanbul, Ankara), Rusia (Moscova), Ucraina (Poltava); Grecia; Austria (Vienna), Germania (Stuttgart).

Facultatea de stomatologie a USMF ”Nicolae Testemițanu” are acorduri de colaborare cu UMF ”Gr.T. Popa” Iași,  România,  nr. 8334, din 18.05.2009; acord cadru de cooperare interuniversitară bilaterală cu UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România din 08.02.2010, pînă în prezent; acord de colaborare cu UMF ”Carol Davila”, București, România, nr. 3.100 din 03.02.2015; acord de cooperare universitară  cu UMF ”Victor Babeș”. Timișoara, România, nr. 2867 din 10.04.2012.

În cadrul activităților organizate de Zilele Universității UMF ”Gr.T. Popa”  Iași, la invitația prof. Norina Forna, domnul V. Fala a susținut raportul cu tema ”Dizocluzia în viziunea prof. R. Slavicek”, ce a fost premiat cu diploma de onoare.

Doctoranda T. Porosencova, execută cercetarea științifică ”Diagnostic timpuriu al parodontitei marginale cronice incipiente și măsuri de prevenție a avansării ei” în cadrul universității din Cluj Napoca, care îndeplinește funcția de cotutelă, Mândra Eugenia Badea.

În anul 2012 doamna competitor Cheptanaru Olga, catedra Propedeutică Stomatologică „Pavel Godoroja”, execută cercetarea științifică „Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”, unde s-a aprobat în calitate de conducător prin cotutelă doamna Norina Consuela Forna, doctor în medicină, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Iași, România.

În cadrul colaborării internaționale cu University of North Carolina of Chapel Hill, School of Dentistry, SUA, facultatea de stomatologie organizează cursuri și prezentări ale profesorilor universitari bazat pe memorandumul de intenții din 22 aprilie 1999 între R.M. și Statul Carolina de Nord, USA, care continuă pănă în 2018.

Doamna Diana Uncuța dr. hab. șt. med., conf.univ., șef catedră Propedeutică ”Pavel Godoroja” a fost numită în calitate de Adjunct Assistant Professor In the Department of Dental Ecology in School of Dentistry at the University of North Carolina of Chapel Hill, din 01.01.2011 pînă în prezent. În această colaborare au participat doctorii din SUA: Dr. St. Mackler, Dr. B. Horwitz.

Doamna Diana Uncuța dr. hab. șt. med., conf.univ., șef catedră Propedeutică ”Pavel Godoroja”  este membru a organizației International College of Dentists, European Section din anul 2011 pînă în prezent.

Memorandumul de intenții din 22 aprilie 1999 între R.M. și Statul Carolina de Nord, USA, care a pus începutul colaborării dintre Dentistry Oversease și IP USMF “Nicolae Testemițanu”, facultatea Stomatologie (13.03.2001). Domeniile de cooperare sunt: acordarea de sprijin în domeniul cercetărilor științifice și academice, creșterea nivelului de conștientizare culturală și de înțelegere a valorilor comune prin artă, științe umanitare și învățămînt, promovarea ridicării nivelului de viață prin schimburile academice și de studenți. Această colaborare continuă și pînă în prezent.

Pe parcursul anilor 2000-2018 la Clinica stomatologică universitară nr. 1 si nr. 2 a IP USMF ”Nicolae Testemițanu” au fost susținute cursuri de către stomatologii și studenții din SUA, în care fost abordate subiecte noi referitor la traumatismele dentare la copii, particularități ale tratamentului endodontic, anatomia dinților cu rădăcini scurte, metode de diagnostic și tratament moderne în ortodonție și organizarea procesului de studii în UNC Dental School, Chapel Hill, SUA. Acest parteneriat de colaboare între USMF ”Nicolae Testemițanu” și UNC Dental School, Chapel Hill, Carolina de nord SUA, se dezvoltă cu succes pe parcursul a 18 ani.

În urma acestei colaborari fructuoase cadrele științifico-didactice din  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”a facultății de stomatolgie au avut ocazia să participe la schimbul de experiență în domeniul științific, educațional și curricular al UNC Dental School, Chapel Hill, SUA în perioada 2-9 noiembrie 2013 și 2014.

În perioada anilor 2000-2018 la catedrele de Propedeutică stomatologică “Pavel Godoroja” și Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie au fost efectuate consultații, procedee de diagnostic, tratamente stomatologice gratuite oferite copiilor separați de părinți din școala de tip internat pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din or. Strășeni și celor din familii social-vulnerabile din Chișinău.

În această misiune au participat stomatologii din Moldova, Diana Uncuța, șef catedră Propedeutică stomatologică IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, stomatologii din SUA- Burton Horwitz, Stephen Mackler, care vizitează Moldova pentru a 8 oară, stomatologii Fellicia Swinney, Nazir Ahmad, studenții din Moldova: Ana-Patricia Gumeniuc, Grigore Lozovanu, Victoria Eftodii, Dumitru Chele, studenții din SUA: Carly Antor, Megan Hayworth, Caroline Latta, Alisson Tran, Caitlin Thomas.

Studenții au lucrat în echipe și au fost supravegheați de către profesorii din Moldova și cei din SUA. În această perioadă au fost tratați gratuit circa 80 de copii, consumabilele și materialele stomatologice fiind  oferite de către partenerii americani.

7th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2018

 
PROGRAM_16.10.2020.pdf
 
PROGRAM_21.10.2020.pdf
 
Program_Book.pdf