Default Header Image

Cercetare

Direcțiile de cercetare a catedrei:

 1. Optimizarea parametrilor clinico-tehnici utilizați în tratamentul implanto-protetic
 2. Etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat
 3. Optimizarea tratamentului afecțiunilor chirurgicale în cjrurgia dento-alveolară
 4. Optimizarea tratamentului implanto-protetic în reabilitarea orală.

Teze de postdoctorat

Chele Nicolae

„Eficacitatea instalării implanturilor dentare endoosoase în diferiți termeni după extracția dentară”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de instalare la pacienții edentați prin efectuarea tratamentului respectiv și sistematizarea materialelor colectate și evaluarea rezultatelor obținute, cu scopul de imbunătățire a algoritmului de aplicare a schemei și metodei de tratament implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare.

 

Teze de doctorat

Melnic Svetlana

„Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată”

Determinarea eficienței tratamentului implanto-protetic în diferite timpuri de încărcare, recuperarea precoce a edentației parțiale cu scopul reabilitării morfo-funcționale.

Cheptănaru Olga

„Particularități în tratamentul protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”

Sprorirea eficienței tratamentului protetic al pacienților cu breșe uni-dentare maxilare prin abordarea atât a tratamentului convențional prin punți dentare, cât și cu suprastructuri pe implante, reieșind din indicații și contraindicații ce pot surveni ca urmare a acestei maladii. 

Marina Iurie

„Rolul tratamentului conservativ-chirurgical în reabilitarea țesuturilor periapicale în periodontitele apicale și cronice”

Determinarea pe cale experimentală a eficienței diferitor metode de preparare mecanică și medicamentoasă a canalelor radiculare în înlăturarea stratului șters. Elaborarea unui algoritm modern de tratament al periodontitelor apicale acute și cronice. Majorarea eficacității tratamentului conservativ-chirurgical al periodontitei apicale acute și cronice prin utilizarea nanopreparatului LitAr cu scopul unei regenerări osoase mai eficiente.

Oineagră Vadim

„Tabloul clinic, tratamentul denivelării planului de ocluzie în edentațiile parțiale”

Studiul particularităţilor de nivelare a planului de ocluzie la pacienţii cu edentaţii parţiale, în optimizarea obţinerii echilibrului morfo-funcţional dintre componentele sistemului stomatognat.

Membrii ai consiliilor Științifice de susținere a tezelor 2016 Uncuța Diana

Persoane care au obținut titluri științifice 

2014

Uncuța Diana a obținut titlul de doctor habilitat în științe medicale cu titlul ”Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică”

2017

Uncuța Diana a susținut teza de master în managementul sănătății publice cu titlul „ACCEPTANȚA PROFESIEI DE IGIENIST DENTAR ÎN ASISTENȚA STOMATOLOGICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Membri ai consiliilor științifice de susținere a tezelor

Uncuța Diana la teza de doctor în medicina a dn. Friptu Dumitru ”Tratamentul terapeutic rațional al defectului cunieform” Uncuța Diana

1. Direcţia principală de cercetare a catedrei Propedeutică Stomatologică „Pavel Godoroja” – etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Scopul – elucidarea unor probleme legate de etiopatogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.

Obiectivele generale:

 1. Analiza etiologiei afecțiunilor sistemului stomatognat;
 2. Identificarea factorilor patogeni ai afecțiunilor  stomatologice;
 3. Stabilirea corelațiilor între manifestările clince și factorii cauzali ale maladiilor aparatului dento-maxilar.
 4. Aplicarea metodelor noi de  diagnostic în afecțiunile sistemului stomatognat;
 5. Utilizarea tehnologiilor și metodelor noi în  tratamentul contemporan al afecțiunilor aparatului dento-maxilar.

Rezultatele preconizate – obţinerea şi utilizarea unor noi metode de tratament şi profilaxie în afecţiunile aparatului dento-maxilar.

Conducătorul ştiinţific: Uncuța, D., dr. hab. șt. med., conf. univ.

2.Conduita de diagnostic și tratament al anomaliilor dento-maxilare la copii cu dereglări neurologice. Tema tezei de doctor în științe medicale. Doctorand: POȘTARU Cristina. Conducător științific: UNCUȚA Diana, dr. hab. șt. med., conf. universitar, (2015-2020).

 

Obiective generale:

 1. Determinarea incidenței și prevalenței anomaliilor dento-maxilare la copii cu dereglări neurologice(paralezia cerebrală infantilă și cefaleea de tensiune)
 2. Evaluarea clinico-radiologică, analiza fotostatică și modelelor de studiu a anomaliilor dento-maxilare la  copii cu dereglări neurologice organice și funcționale.
 3. Aprecierea electromiografiei și stării psihologice  a copiilor cu anomalii dento-maxilare și dereglări neurologice pînă și după tratament ortodontic
 4. Determinarea perioadei de creștere a organismului după stadiile de dezvoltare a rădăcinilor caninilor și premolarilor secunzi inferiori la copii cu anomalii dento-maxilare și dereglări neurologice
 5. Evaluarea rezulatelor obținute pentru elaborarea unui algoritm de tratament interceptiv  a anomaliiilor dento-maxilare.

3. Evaluarea afecțiunilor mucoasei cavității bucale la pacienți cu hepatite cronice virale B și CTema tezei de doctor în științe medicale. Doctorand: IVASIUC Irina. Conducător științific: UNCUȚA Diana, dr. hab. șt. med., conf. universitar, (2016-2021).

Grupul de lucru: Spînu C.- dr. hab. șt. med., prof. univ., Pîntea V.- dr.  hab. șt. med., prof.univ

Obiective generale:

 1. Stabilirea conduitei terapeutice a afecțiunilor mucoasei cavității bucale la pacienții cu hepatite cronice virale B și C;
 2. Elucidarea implicațiilor afecțiunilor mucoasei cavității bucale pe fundal de hepatite cronice virale B și C
 3. Elaborarea unui protocol de diagnostic aplicabil și tratament pentru cazurile de afecțiuni ale mucoasei cavității bucale la pacienții cu hepatite cronice virale B și C la diverse etape de observare clinică și fără hepatită;
 4. Compararea rezultatelor obținute la diagnosticarea afecțiunilor mucoasei bucale la lotul de pacienți cu hepatite cronice virale B și C cu lotul de pacienți fără hepatite;
 5. Elaborarea diferitor programe de tratament și profilaxie a afecțiunilor mucoasei cavității bucale la pacienți cu hepatite  cronice virale B și C.

 4. Metode biologice de tratament în carie dentară profundă și în pulpitele reversibile la dinții permanențiTema tezei de doctor în științe medicale. Doctorand: TRIFAN Diana. Conducător științific: UNCUȚA Diana, dr. hab. șt. med., conf. universitar, (2016-2021).

Grupul de lucru: Bajurea N.- dr. șt. med., conf. univ.,Stepco E.- dr. șt. med.,conf. .univ

Obiective generale:

1.Efectuarea unui studiu comparativ al eficienței preparatelor: silicat tricalcic, mineral –trioxid-agregat și  hidroxid de calciu

2.Evaluarea clinică și paraclinică a eficacității tratamentului aplicat

3.Determinarea cost eficienței a metodelor de diagnostic și de tratament studiate

 

 1. Denumirea proiectului 

CPEA-LT-2016/10106Proiect „Collaboration for education and research in oral pathology between Norway, Moldova, Belarus and Armenia”

 1. Denumirea programului/organizației/ fomdului internațional

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education

 1. Obiectivele proiectului
 1.  Identificarea stării actuale și elaborarea unor cerințe standardizate pentru predarea și instruirea în patologia orală în cadrul curriculum-ului stomatologic universitar și postuniversitar între instituțiile colaborative.
 2. Să dezvolte și să înceapă implementarea predării în patologia orală sub formă de cursuri, ateliere și seminare în patologia orală, utilizând competența existentă și cunoștințele membrilor personalului la toate instituțiile de colaborare (inclusiv cursuri digitale).
 3. Dezvoltarea competențelor de predare și cercetare în patologia orală la colaboratori, prin mobilitatea personalului și studenților și implicarea lor în predarea în comunitate, instruirea practică și proiectele de cercetare.
 4. Îmbunătățirea experiențelor administrative și tehnice (de laborator) la instituțiile colaborative pentru facilitarea furnizării de educație bazată pe cercetare.
 5. Creșterea legăturilor dintre sectorul stomatologic privat și clinicile specializate stomatologice din țările colaboratoare prin testarea în Moldova a procedurii Norvegiene de diagnosticare a afecțiunilor orale care implică medicii stomatologi particulari.
 6.  Creșterea gradului de conștientizare a medicilor stomatologi și a publicului larg cu privire la importanța diagnosticării precoce a leziunilor mucoasei orale, în special a cancerului oral și a leziunilor precanceroase.
 1. Termenul executării 36 luni (2017-2019)
 2. Costul total al proiectului:2.999.000 NOK
 3. Subdiviziunile organizației executoare

Main partner institution in Norway – University of Bergen

Project coordinator:Costea, Daniela Elena, prof., (tumor pathology)

Main partner institution outside Norway – State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemițanu”

Project coordinator: Uncuța, Diana, associate prof.( oral. pat.)

Network partners: The Arctic University of Norway (NO-UiT); Belarusian State Medical University (BY); University of Bergen (NO-UiB); Yerevan State Medical University (YSMU).