Default Header Image

Colaborare națională

Cooperare în cadrul naţional 

Cadrele științifico-didactice care sunt colaboratori ai facultății de stomatologie sunt membri ai ASRM și participă activ la organizarea seminarelor, conferințelor și congreselor asociației. Pe parcursul anilor 2014-2018, ASRM este în continuare fondatorul publicației periodice, revista ”Medicina Stomatologică”, iar USMF ”Nicolae Testemițanu” este cofondator. Redactor-șef al revistei ”Medicina Stomatologică” a fost Ion Lupan, dr. hab. șt. med., decan al facultății de stomatologie, șef catedră Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie (2014-2017).

Colegiul de redacție al revistei ”Medicina Stomatologică” este constituit din nume notorii de la USMF ”Nicolae Testemițanu”:

 1. Ion Ababii, academician, prof.univ.;
 2. A. Baraniuc, dr. șt. med., conf.univ.,
 3. V. Burlacu, dr. șt. med., prof. univ.,
 4. I. Munteanu, dr. hab. șt. med., prof.univ.,
 5. Gh. Nicolau, dr. hab. șt. med., prof.univ.,
 6. D. Șcerbatiuc, dr. hab. șt. med., prof.univ.,
 7. S. Sîrbu, dr. șt. med., prof. univ.,
 8. V. Topalo, dr. hab. șt. med., prof.univ.,
 9. N. Chele, dr. șt. med., conf.univ. și de peste hotare.
 10. Grupul redacțional executiv este format din O. Solomon, dr. șt. med., conf. univ., care este coordonator și trezorier al ASRM.
 11. Din anul 2017 la colegiul de redacție al  revistei ”Medicina Stomatologică” s-a adaugat Diana Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ., șef catedră de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”

Revista ”Medicina Stomatologică”, pe parcursul anilor 2011-2013, ca publicație științifică a fost încadrată în categoria ”C”, acreditată de CNAA al AȘRM, certificat de înregistrare nr. 61 din 30.04.2009, iar nr. 3 și 4 din anul 2013 deja au fost clasate în categoria ”B”( Hotărârea nr.270 din 31.10.2013).

Program comunitar. Îmbunătățirea abilităților de igienă orală în rândul copiilor
preșcolari la Centrul Comunitar Evreiesc din Chișinău

Investigatori principali:

 

Numele prenumele şi patronimicul: Uncuța Diana Boris

Calificarea: medic stomatolog, categoria superioară, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Funcţia: șef catedră propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”

Departamentul (Angajatorul): IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 1A

Echipa de cercetători:

Numele prenumele şi patronimicul: Stepco Elena Andrei

Calificarea: medic stomatolog, categoria superioară, dr.  șt. med., conf. univ.

Funcţia: conf. univ.  Catedra de chirurgie OMF pediatrică, pedodonție și ortodonție

Departamentul (Angajatorul): IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 1A

Numele prenumele şi patronimicul: Amir Bilder

Calificarea: student anul V

Funcţia: student

Departamentul (Angajatorul):  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 1A

 

Numele prenumele şi patronimicul: Leon Bilder

Calificarea: medic stomatolog, dr. șt. med.;

Funcţia: medic stomatolog;

Departamentul (Angajatorul): Școala de Stomatologie, facultatea de Medicină, Campus de Îngrijiri Medicale Rambam

Adresa: Haifa, Israel

Numele prenumele şi patronimicul: Tighineanu Marcela

Calificarea: rezidentă

Funcţia: rezidentă

Departamentul (Angajatorul): IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 1A