Default Header Image

Curriculum

PROPEDEUTICA STOMATOLOGIEI TERAPEUTICE

BIOMATERIALE ÎN STOMATOLOGIE

BIOMATERIALS IN DENTISTRY

БИОМАТЕРИАЛЫ В СТОМАТОЛОГИИ

ODONTOTERAPIE PRECLINICĂ CONSERVATIVĂ ȘI RESTAURATOARE

PRECLINICAL CONSERVATIVE AND RESTORATIVE THERAPY

ПРЕКЛИНИЧЕСКАЯ  КОНСЕРВАТИВНАЯ И РЕСТАВРАЦИОННАЯ ОДОНТОТЕРАПИЯ

PREPARAREA MODERNĂ A CAVITĂȚILOR CARIOASE - FREE DESIGN

MODERN PREPARATION OF CARIOUS CAVITIES - FREE DESIGN

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ - FREE DESIGN

PARODONTOLOGIA PRECLINICĂ

PRECLINICAL PERIODONTOLOGY

ПРЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ

ENDODONȚIE PRECLINICĂ

PRECLINICAL ENDODONTICS

ПРЕКЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОДОНТИЯ

INSTRUMENTE ENDODONTICE MODERNE MANUALE ȘI ROTATIVE

MODERN ENDODONTIC MANUAL AND ROTARY INSTRUMENTS

СОВРЕМЕННЫЕ РУЧНЫЕ И МАШИННЫЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

PROPEDEUTICA STOMATOLOGIEI ORTOPEDICE

MORFOLOGIA FUNCȚIONALĂ A SISTEMULUI STOMATOGNAT

FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ СТОМАТОГНАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

TEHNOLOGIA CONFECȚIONĂRII PROTEZELOR FIXE

MANUFACTURING TECHNOLOGY OF FIXED PROSTHESES

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

TEHNOLOGIA PROTEZELOR MOBILIZABILE

PARTIAL REMOVABLE DENTURE TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНО-СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

TEHNOLOGIA PROTEZELOR MOBILE, SEMIOLOGIA ȘI FORMELE NOZOLOGICE ALE SISTEMULUI STOMATOGNAT

THE COMPLETE DENTURE TECHNOLOGY, SEMIOLOGY AND NOZOLOGICAL FORMS OF STOMATOGNATHIC SYSTEM

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОСЪЁМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ, СЕМИОЛОГИЯ  И НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СТОМАТОГНАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

PROTEZAREA PRECLINICĂ PE IMPLANTE

PRECLINICAL DENTAL IMPLANT PROSTHETICS

ПРЕКЛИНИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ

MANOPERE PRECLINICE DE PREPARARE MODERNĂ A DIFERITOR CONSTRUCȚII PROTETICE

MODERN PRECLINICAL METHODS IN PRODUCING DIFFERENT PROSTHETIC CONSTRUCTIONS

ПРЕКЛИНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

TEHNICI MODERNE DE  AMPRENTARE A CÂMPULUI PROTETIC

MODERN IMPRESSION TECHNIQUES OF THE PROSTHETIC AREA

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕПОК ПРОТЕЗНОГО ПОЛЯ